گوشگیر و دماغ گیر استخوانی

2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

دماغ گیر استخوانی اسپیدو

20,000 تومان

«اسپیدو» شرکتی خصوصی است که در زمینه‌ی تولید و توزیع پوشاک شنا و لوازم جانبی آن فعالیت می‌کند. با توجه به اصولی که در هواگیری هنگام شنا وجود دارد، دماغ‌گیر یکی از لوازم ضروری شناکردن به‌شمار می‌رود. دماغ‌گیرها لوازم جانبی کوچکی هستند که در حین شناکردن، آب را از بینی دور نگه می‌دارند و برای افرادی که تازه شروع به شنا کرده‌اند و نمی‌توانند تکنیک نفس‌..

نمایش سریع

ست گوش گیر و دماغ گیر استخوانی اسپیدو

30,000 تومان

«اسپیدو» شرکتی خصوصی است که در زمینه‌ی تولید و توزیع پوشاک شنا و لوازم جانبی آن فعالیت می‌کند. با توجه به اصولی که در هواگیری هنگام شنا وجود دارد، دماغ‌گیر یکی از لوازم ضروری شناکردن به‌شمار می‌رود. دماغ‌گیرها لوازم جانبی کوچکی هستند که در حین شناکردن، آب را از بینی دور نگه می‌دارند و برای افرادی که تازه شروع به شنا کرده‌اند و نمی‌توانند تکنیک نفس‌..

نمایش 1 تا 2 از 2 (1 صفحه)