اسپری مونالیزا

2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

اسپری Angel مونالیزا حجم 200 میلی لیتر

10,000 تومان

. معرفی کلی :با دئودورانت مونالیزا Angel شما صاحب نخستین دئودورانت با ماندگاری 48 ساعته خواهید بود که نه هیچ رد سفیدی بر پارچه های تیره باقی می گذارد و لکه های زرد رنگ بر لباس های روشن. با 48 ساعت ماندگاری نه لک زردی بر لباس های سفید نه رد سفیدی بر لباس های مشکی با رایحه ای  شیرین و اسپرت با ماندگاری بالا ، فاقد الکل و..

2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

اسپری Prince مونالیزا حجم 200 میلی لیتر

10,000 تومان

. معرفی کلی :با دئودورانت مونالیزا Angel شما صاحب نخستین دئودورانت با ماندگاری 48 ساعته خواهید بود که نه هیچ رد سفیدی بر پارچه های تیره باقی می گذارد و لکه های زرد رنگ بر لباس های روشن. با 48 ساعت ماندگاری نه لک زردی بر لباس های سفید نه رد سفیدی بر لباس های مشکی با رایحه ای  شیرین و اسپرت با ماندگاری بالا ، فاقد ا..

2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

اسپری queen مونالیزا حجم 200 میلی لیتر

10,000 تومان

. معرفی کلی :با دئودورانت مونالیزا queen شما صاحب نخستین دئودورانت با ماندگاری 48 ساعته خواهید بود که نه هیچ رد سفیدی بر پارچه های تیره باقی می گذارد و لکه های زرد رنگ بر لباس های روشن. با 48 ساعت ماندگاری نه لک زردی بر لباس های سفید نه رد سفیدی بر لباس های مشکی با رایحه ای  تند و خنک و اسپرت با ماندگاری بالا ، فا..

2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

اسپری Victoria مونالیزا حجم 200 میلی لیتر

10,000 تومان

. معرفی کلی :با دئودورانت مونالیزا Victoria شما صاحب نخستین دئودورانت با ماندگاری 48 ساعته خواهید بود که نه هیچ رد سفیدی بر پارچه های تیره باقی می گذارد و لکه های زرد رنگ بر لباس های روشن. با 48 ساعت ماندگاری نه لک زردی بر لباس های سفید نه رد سفیدی بر لباس های مشکی با رایحه ای  تند و خنک و اسپرت با ماندگاری بالا ،..

2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

اسپری رمانتیک مونالیزا حجم 200 میلی لیتر

10,000 تومان

. معرفی کلی :با دئودورانت مونالیزا Romantic شما صاحب نخستین دئودورانت با ماندگاری 48 ساعته خواهید بود که نه هیچ رد سفیدی بر پارچه های تیره باقی می گذارد و لکه های زرد رنگ بر لباس های روشن. با 48 ساعت ماندگاری نه لک زردی بر لباس های سفید نه رد سفیدی بر لباس های مشکی با رایحه ای  اسپرت با ماندگاری بالا ، فاقد الکل و رنگ ..

2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

اسپری مردانه مونالیزا حجم 200 میلی لیتر

10,000 تومان

. معرفی کلی :با دئودورانت مونالیزا Sweet man شما صاحب نخستین دئودورانت با ماندگاری 48 ساعته خواهید بود که نه هیچ رد سفیدی بر پارچه های تیره باقی می گذارد و لکه های زرد رنگ بر لباس های روشن. با 48 ساعت ماندگاری نه لک زردی بر لباس های سفید نه رد سفیدی بر لباس های مشکی با رایحه ای  اسپرت با ماندگاری بالا ، فاقد الکل و رنگ..

نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)