قوزک بند

نمایش سریع

قوزک بند پا 3508

25,000 تومان

قوزک بند پا “کاهش دهنده درد قوزک ۴Wayss” است به نحوی که با انتقال فشار از چهار جهت از مرکز مچ پا و قوزک پا به اطراف درد را کاهش می دهد.روش انتخاب سایز مناسب برای قوزک بند پا  دور قوزک پا را اندازه بگیرید و طبق جدول زیر سایز قوزک بند پا مورد نظرتان را انتخاب نمایید...

نمایش سریع

قوزک بند پا 6325

25,000 تومان

قوزک بند پا “کاهش دهنده درد قوزک ۴Wayss” است به نحوی که با انتقال فشار از چهار جهت از مرکز مچ پا و قوزک پا به اطراف درد را کاهش می دهد.روش انتخاب سایز مناسب برای قوزک بند پا  دور قوزک پا را اندازه بگیرید و طبق جدول زیر سایز قوزک بند پا مورد نظرتان را انتخاب نمایید...

نمایش سریع

قوزک بند پا A808

16,000 تومان

روش انتخاب سایز مناسب برای قوزک بند پا  دور قوزک پا را اندازه بگیرید و طبق جدول زیر سایز قوزک بند پا مورد نظرتان را انتخاب نمایید...

نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)