شرایط و قوانین تامین کننده ها 

-          مسئولیت ارسال و تحویل کالا به انبار و یا هاب های  نارنج کالا  طی دو روز از زمان ثبت سفارش در پنل فروش بر عهده فروشنده می باشد . ( ساعت تحویل سفارشات از ساعت 8 الی 13/30 می باشد . )

-          در صورتی که فروشنده امکان ارسال سفارش را مطابق بند فوق نداشته باشد ،  نارنج کالا  می تواند نسبت به دریافت کالا از محل فروشنده اقدام نماید و به ازای هر مرتبه مراجعه جهت دریافت کالا ،            
            فروشنده متعهد به پرداخت مبلغ ثابت 9600 تومان به  نارنج کالا  می باشد .

-          فروشنده متعهد می گردد عودت کالاهای معیوب و یا کالاهای آکبند و نو را تا مدت 30 روز از زمان سفارش تقبل نماید .

-          فروشنده متعهد می گردد که مالک کالاهای ارائه شده به  نارنج کالا  بوده و تمامی کالا ها نو ، آکبند ، اصل و دارای گارانتی معتبر و مطابق شرایط ذکر شده در سایت نارنج کالا می باشد .

-          فروشنده اذعان می دارد که مالک کالا بوده و کالا از مبادی رسمی کشور وارد گردیده است بدیهی است مسئولیتی از این بابت متوجه  نارنج کالا  نخواهد بود .

-          مسئولیت صدور فاکتور در وجه مشتری نهایی جهت کالاهای تحویلی به  نارنج کالا  ، بر عهده فروشنده می باشد و  نارنج کالا  در این خصوص و مسائل مرتبط با آن مسئولیتی بر عهده ندارد بدیهی است در صورت   صدور فاکتور در وجه  نارنج کالا  و اظهار نمودن آن در گزارشات مالیاتی ، مراتب مورد تأیید فروشگاه اینترنتی نارنج کالا نبوده و همچنین فروشگاه اینترنتی نارنج کالا هیچ گونه مسئولیتی بر عهده نخواهدداشت و مسئولیت خسارت وارده احتمالی به عهده فروشنده خواهد بود .

-          مسئولیت مسائل و موارد مالیاتی هر یک از طرفین مطابق فعالیت وی در این قرارداد ، صرفاً بر عهده همان طرف می باشد و مسئولیتی از این بابت متوجه طرف دیگر نخواهد بود .

-           نارنج کالا  دسترسی به نرم افزار پنل فروش که مالکیت آن را بر عهده دارد ، جهت بروز رسانی اطلاعات اعم از قیمت و موجودی در اختیار فروشنده قرار می دهد .

-          موجودی و قیمت کالاهای فروشنده همواره می بایست بروز باشد و مسئولیت بروز رسانی اطلاعات نرم افزار پنل فروش بر عهده فروشنده می باشد.

-          تعیین قیمت کالا جهت ارائه به مشتری نهایی بر عهده فروشنده می باشد . تأکید می گردد که  نارنج کالا  هیچ گونه مبلغ مازادی را به قیمت های ارائه شده از سوی فروشنده اضافه نخواهد کرد .

-           نارنج کالا  متعهد می گردد که مبلغ سفارشاتی که کالای آن را از فروشنده دریافت نموده است ، پس از کسر حق الزحمه مورد توافق ( مطابق پیوست شماره 2 ) از قیمت فروش تعیین شده توسط فروشنده بر روی وب سایت  نارنج کالا  ، به صورت ماهانه و در وجه فروشنده طی چک و یا طی حواله بانکی واریز نماید .

-          مدیریت و انتخاب فضای وب سایت در اختیار  نارنج کالا  می باشد .

-          ارسال کالا به محل مشتریان نهایی بر عهده  نارنج کالا  می باشد.

-          اطلاع رسانی سفارشات توسط  نارنج کالا  و از طریق نرم افزار پنل فروش و یا ایمیل صورت می پذیرد .

-          فروشنده مجاز به فروش کالاهای غیر اصل (high copy / fake) نمی باشد در صورت هر گونه تخلف از این موضوع  نارنج کالا  می تواند نسبت به فسخ یکطرفه قرارداد اقدام نماید و جهت دریافت خسارت از   فروشنده اقدامات قانونی لازم را به انجام برساند.

-          در صورتی که فروشنده کالای سفارش داده از سوی مشتری را تأمین ننماید ( به دلیل عدم بروز رسانی موجودی و یا هر دلیل دیگری که ناشی از قصور فروشنده باشد )  فروشنده متعهد به پرداخت    کمیسیون  نارنج کالا  می باشد همچنین در صورتی که درصد کالاهای تأمین نشده از سوی تأمین کننده در ماه پیش از 5% باشد فروشنده متعهد به پرداخت
            200/000  ریال جریمه به  نارنج کالا  و به ازای هر آیتم تأمین نشده می باشد.

-          تنها در صورتی هزینه های حمل و نقل عودت سفارشات بر عهده فروشنده می باشد که عودت کالا ناشی از کالای معیوب و یا ناقص و یا ارسال کالای مغایر با سفارش مشتری رنگ و سایز و مدل و غیره باشد  در این صورت به ازای هر سفارش مبلغ  220000 ریال از تأمین کننده جهت کلیه هزینه های ارسال و دریافت عودت کالا دریافت می گردد.

-          رسید حواله انبار (کالاهای ارسال شده) نارنج کالا از طریق کاربر انبار و بصورت سیستمی صورت گرفته و پس از صحت کالای ارسالی در پنل تأمین کننده قرار خواهد گرفت.

 

فسخ قرارداد

هر یک از طرفین می تواند با ارسال اعلام کتبی 30 روزه به طرف مقابل قراداد را فسخ نماید و در این فاصله طرفین باید تعهدات جاری و تسویه حساب خود را به نحو کامل انجام داده یا برای انجام آن به نحوی که مقتضی می دانند با توافق یکدیگر مهلتی تعیین نمایند.